Norbert Andersson

Norbert Andersson

Norbert Andersson, författare till Teknikboken, är journalist med inriktning på teknik och industri. Han har arbetat på tidningen Ny Teknik i många år, men har även medverkat i en lång rad tidskrifter och i tv. Han har skrivit och översatt flera faktaböcker för barn, dessutom håller han kurser, främst för tekniker, i konsten att skriva rakt och enkelt.

Hej Norbert!

Hur kom du att intressera dig för teknik?

Som barn läste jag alla Jules Vernes böcker och fascinerades av vad man kunde åstadkomma med ny teknik. Under större delen av gymnasietiden var jag inställd på att läsa vidare till civilingenjör, men på något sätt tog mitt intresse för samhällsfrågor över och jag blev så småningom journalist. Cirkeln slöts när jag började jobba på tidningen Ny Teknik, där jag skrev om allt från kärnkraft och elbilar till genteknik och miljöförstöring.

Varför tycker du det viktigt att nå ut till ungdomar med kunskap om just teknik?

Tekniken är avgörande för vår framtid och vårt välstånd. Då krävs det att nya generationer för utvecklingen framåt – men även att de blir varse problem som en del teknik för med sig.

Vad är utmaningen med att skriva för FreeBook?

Ungdomar är tack och lov inte stöpta i en form. Därför är det både roligt och utmanande att skriva en bok som ska kunna läsas av alla – oavsett om de har tekniken i blodet eller inte har en susning om hur en glödlampa fungerar. Och därför har jag försökt att både ge den intresserade eleven något extra att fördjupa sig och väcka intresse hos dem som alltid tyckt att teknik är så himla trist.

Vad tror du om framtiden inom ditt kunskapsområde i relation till ungdomar?

Det måste alltid finnas ungdomar som vill utbilda sig i och jobba med teknik. Många har pekat på hur exportindustrin riskerar att få brist på ingenjörer i framtiden. Men även många andra företag, institutioner och organisationer är beroende av tekniker. Alla förstår att världsledande svenska företag inom telekom och fordon ständigt behöver nya kullar av kvalificerade tekniker. Men man tänker kanske inte på att en organisation som Rädda Barnen inte skulle klara sig en dag utan duktiga tekniker som administrerar webbplatsen, håller i gång datorerna eller sköter värme och ventilation i lokalerna. På samma sätt kräver nästan alla samhällsfunktioner duktiga tekniker, som någon gång under sin uppväxt har fått upp ögonen för vad tekniken kan åstadkomma.