Om

Pedagogiskt skriven, först med det senaste och modernt formgiven – så känner du igen en FreeBook!

Konceptet går ut på att förse i första hand gymnasielärare, men också högstadie- och komvuxlärare, med pedagogiskt skrivna, uppdaterade och kompletterande läromedel i högaktuella ämnen. Med FreeBook vill vi dessutom knyta samman skolan och samhället. Därför låter vi företag, myndigheter och organisationer finansiera våra böcker, på så sätt blir de gratis för skolan och eleverna. Finansiärerna får i sin tur möjlighet att presentera sig själva och sina verksamheter. De kan inte påverka faktainnehållet – böckerna är tydligt uppdelade i en faktadel och en presentationsdel.

FreeBook är ett privatägt företag och redaktionen sitter i Stockholm. Vi är mycket måna om att hålla oss välinformerade om det som händer i skolans värld, och redaktionen har ett nätverk av faktagranskare, gymnasielärare och elever omkring sig för att säkerställa att böckerna håller samma höga kvalitet år efter år.

Freebook är ett registrerat varumärke som ägs av Starmonde Publishing Group AB. Freebook Media är även en registrerad bifirma till Starmonde. Org.nr: 556801-0911.

Kontakt:

David Axelsson
david.axelsson(a)freebook.se