Fredrik Holm

Fredrik Holm

Miljöboken är skriven av biologen och miljöskribenten Fredrik Holm. Tillsammans med Bo Thunberg skrev han 1988 konsumenthandboken ”Handla Miljövänligt” som är Sveriges i särklass mest sålda miljöbok, med närmare 400 000 sålda exemplar. Genom åren har det blivit en lång rad andra boktitlar, artiklar och rapporter. TV-medverkan, nyhetsbrev, personalutbildningar, föreläsningar och rådgivning – såväl i Sverige som i andra länder – står också på menyn. Fredrik arbetar också deltid som lärare i miljövetenskap vid Karlstads universitet.

Hej Fredrik!
Hur kom du att intressera dig för ditt ämne?
När jag var elva år stack min far boken “En liten bok om människan på jorden” av Bengt Hubendick i händerna på mig. På den vägen är det.

Varför tycker du det viktigt att nå ut med den kunskap om miljö?
Genom hela mitt yrkesliv har jag försökt hitta ett okonventionellt sätt att diskutera miljöfrågor på. Genren som sådan är tyvärr ofta förutsägbar, och inte sällan präglad av outtalade eller underförstådda värderingar, vid sidan av själva miljöengagemanget. Jag tror på alla människors förmåga, inte minst ungdomars, att tänka själva, och sätta in miljöfrågor i sina egna värdemönster.

Vad är utmaningen med att skriva för ungdomar genom FreeBook?
Jag ser det mer som en frihet än en utmaning! Som författare kan jag välja ansatser och infallsvinklar friare än om det gällde konventionella läromedel. Eftersom miljöfrågorna utvecklas i rasande takt är det också kul att kunna hålla boken så aktuell som möjligt.

Vad tror du om framtiden inom miljöområde för ungdomar?
Tja… När dagens gymnasieungdomar går i pension, runt år 2060, måste världen ha sagt hej och tack till de fossila bränslena. Den måste också fått fason på sin ohämmade spridning av okända ämnen, och på de snabba förlusterna av arter och livsmiljöer. I samma förändring ska också Jordens alla fattiga få en vettig levnadsstandard och möjligheter att leva ett gott liv. Så nog finns det att göra, både för ungdomarna och oss lite äldre.