Nya Teknikboken

Nya Teknikboken

Behovet av ingenjörer och tekniker i Sverige är stort; samtidigt som ungdomars intresse för teknikinriktade utbildningar och yrken är svagt. Nu tar vi krafttag för att ändra på det.

Teknikundervisningen i skolan har stor betydelse för att stimulera och öka ungas intresse för teknik. Bra läromedel, som kan visa på kopplingarna mellan teknikundervisningen, företag och arbetsliv har stor betydelse för elevers motivation och intresse.

Nu kommer en helt ny läroplansanpassad bok i teknik för högstadiet med tydliga kopplingar till arbetsliv och företag. Boken innehåller aktuella och spännande case och experiment, men ger även läsarna (elever och lärare) en rad exempel på yrkesroller och karriärmöjligheter. Bra förebilder är viktigt och efterfrågas också av eleverna, enligt ungdomsbarometern. Den nya teknikboken kompletteras med en webbsida; www.teknikboken.se där elever och lärare kan hämta uppdrag och projekt från olika teknikinriktade företag, men också hitta länkar, filmer och litteraturtips.

Bakom den nya läroboken står förlaget Freebook, tillsammans med Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer.

– En tydligare koppling mellan teknikundervisningen och hur tekniken används i i samhälle och arbetsliv stärker ämnet i skolan och är efterfrågat av många lärare idag, menar Cecilia Warrol Ersson, projektledare på Teknikföretagen.

– Unga behöver förebilder från arbetslivet och det måste starta redan i grundskolan. Att fler unga har positiva bilder av ingenjörer är viktigt för Sverige, menar Lisa Bondesson, projektledare på Sveriges Ingenjörer, som också står bakom den nya läroboken i teknik.

Boken kommer ut under höstterminen 2011 och kan beställas gratis av lärare och skolor genom Freebook från och med april 2011.

Om författaren: Norbert Andersson är journalist med inriktning på teknik och industri. Han har arbetat på tidningen Ny Teknik i många år, men har även medverkat i en lång rad tidskrifter och i tv. Han har skrivit och översatt flera faktaböcker för barn, dessutom håller han kurser, främst för tekniker, i konsten att skriva rakt och enkelt.