Av Nya Teknikboken

Presentationerna (pdf) / Webbplatserna (länkar)

Huvudpartner:

Installatörsföretagen / www.installatorsforetagen.se

Övriga:

Boliden  / www.boliden.com/sv/karriar

Elpress / www.elpress.se

Munters / www.munters.com

NKT / www.nkt.com

SKF / www.skf.se/ingenjörskonst

Sundsvall Energi / www.sundsvallenergi.se

Svenska Kraftnät / www.svk.se

Systemair / www.systemair.se

Thule Group / https://www.thulegroup.com/sv/content/karriar

Volvo Cars / www.volvocars.com/career

Xylem / www.xylemwatersolutions. com